"اندیش‌نامۀ معماری" نشریه‌ای علمی است که نتایج حاصل از تلاش‌های اصیل پژوهش‌گران و متخصصان را در حوزۀ معماری، و زمینه‌های مختلف مرتبط با آن، معرفی می‌نماید. تلاش این نشریه توسعه و تعمیم دانش معماری، تبیین حوزه‌های میان‌رشته‌ای، بررسی چالش‌های موجود، و جست‌و‌جوی راه‌حل‌های بهینه برای معماران و معماری امروز ما است. نشریه پذیرای مقاله‌های حاصل از گزارش‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، پژوهش‌های آزاد دارای محتوای علمی، مقاله‌‏های مروری، ترجمه‌های با محتوای ارزشمند، و همچنین معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران و خارج از کشور است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 1-214 

نظری بر تهران در آئینۀ صفحه های اجتماعی

صفحه 158-169

10.30480/arcand.2022.984

هستۀ پژوهش های ترویجی اندیشنامۀ معماری .


اخبار آموزشی و پژوهشی

صفحه 170-185

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر .


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان

نشریات مرتبط