"اندیش‌نامۀ معماری" نشریه‌ای علمی است که نتایج حاصل از تلاش‌های اصیل پژوهش‌گران و متخصصان را در حوزۀ معماری، و زمینه‌های مختلف مرتبط با آن، معرفی می‌نماید. تلاش این نشریه توسعه و تعمیم دانش معماری، تبیین حوزه‌های میان‌رشته‌ای، بررسی چالش‌های موجود، و جست‌و‌جوی راه‌حل‌های بهینه برای معماران و معماری امروز ما است. نشریه پذیرای مقاله‌های حاصل از گزارش‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، پژوهش‌های آزاد دارای محتوای علمی، مقاله‌‏های مروری، ترجمه‌های با محتوای ارزشمند، و همچنین معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران و خارج از کشور است.

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-198 

2. سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

صفحه 27-45

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


6. فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

صفحه 113-145

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری


ابر واژگان

نشریات مرتبط