پرسش‌های متداول

فرایند داوری مقاله در نشریه اندیش‌نامه معماری چقدر طول می‌کشد؟

با توجه به موضوع مقاله این فرایند متغیر است. 

هزینه بررسی و چاپ مقاله در نشریه اندیش‌نامه معماری چقدر است؟

نشریه هزینه‌ای در قبال دریافت‌، داوری و چاپ مقالات دریافت نمی‌کند.

آیا نیاز به استفاده از فونت خاصی در تایپ مقاله وجود دارد؟

بله. به  توضیحات بخش ارسال فایل برای نویسنگان مراجعه فرمایید.

نوبت چاپ مقاله در نشریه اندیش‌نامه معماری چگونه است؟

نوبت چاپ مقاله‌ در نشریه به ترتیب زمان پذیرش مقاله وبا رعایت شاخص‌های شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات علمی است.

چه زمانی گواهی پذیرش مقاله صادر می‌شود؟

گواهی پذیرش مقاله‌ بعد از تکمیل فرایند داوری و بررسی نهایی مقاله در نشریه صادر می‌شود.

آیا گواهی پذیرش مقاله تنها از طریق سامانه صادر می‌شود؟

بله. گواهی پذیرش مقاله پس از تکمیل فرایند داوری، فقط از طریق سامانه صادر می‌شود.