درباره نشریه

دو‌فصلنامۀ اندیش‏نامۀ معماری نشریه‌ای علمی است که نتایج حاصل از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصان را در زمینه‌های مختلف معماری، و مرتبط با معماری، معرفی می نماید. تلاش این نشریه تعمیم دانش در حوزه معماری و حوزه‌های بین رشته‌ای معماری و ارائه راه حل‌ها و بررسی مسائل و چالش‌های مرتبط با معماری گذشته و امروز در داخل و خارج از کشور است. نشریه پذیرای مقالات حاصل از گزارش‌های پژوهشی، رساله‌های دکتری، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، پژوهشهای آزاد دارای محتوای علمی، مقاله‌‏های مروری، ترجمه‌های با محتوای ارزشمند، معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران و خارج از کشور است.