اهداف و چشم انداز

 چشم انداز

دو فصلنامه‌ اندیش‏نامه معماری نشریه ای علمی است که نتایج حاصل از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در زمینه های مختلف معماری و مرتبط با معماری معرفی می نماید. تلاش این نشریه تعمیم دانش در حوزه معماری و حوزه های بین رشته ای معماری و ارائه راه حل ها و بررسی مسائل و چالش های مرتبط با معماری گذشته و امروز در داخل و خارج ازکشور است. نشریه پذیرای مقالات حاصل از گزارش های پژوهشی، رساله های دکتری، پایان نامه های کارشناسی ارشد، پژوهشهای آزاد دارای محتوای علمی، مقاله‏های مروری، ترجمه های با محتوای ارزشمند، معرفی و نقد آثار برتر معماری در ایران و خارج از کشور است.

 

 اهداف

نشریه اندیش نامه معماری در جهت دستیابی به اهداف زیر راه اندازی شده است:

- پاسخگویی به نیازهای علمی کشور در زمینه معماری و حوزه های مرتبط با آن از قبیل تئوری معماری، تاریخ معماری، نقد معماری، فناوری معماری، چالش های روز معماری در کشور و خارج از کشور، معماری پایدار، معماری سبز، حوزه های بین رشته ای معماری از قبیل معماری و انرژی، فیزیک ساختمان و معماری، معماری بیونیک، مدیریت پروژه و ساخت، مباحث سازه در معماری، کاربرد نرم افزارها و هوش مصنوعی در معماری و دیگر حوزه های مرتبط با معماری.

-  رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه معماری و حوزه های مرتبط با معماری

-  توسعه دانش نظری و عملی در حوزه معماری و حوزه های مرتبط با معماری از طریق نشر مقالات بنیادی، توسعه ای، کاربردی، مروری

-  نشر آخرین یافته ها در موارد فوق برای بهره برداری پژوهشگران و متخصصین داخلی و خارجی

-  ارتقای کیفیت علمی نشریه برای کسب رتبه بالای عملی داخلی و بین المللی