راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقالات

1. نشریه «اندیش نامه معماری» در زمینه‌ معماری و حوزه های مرتبط با معماری مقـالـه علمی می‌پذیرد.

2. مقاله‌های ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ شده، و یا هم‌زمان برای مجله دیگری ارسال شده باشند.

3. مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.

4. مقالات ارسالی به نشریه باید همراه با گواهی همانند جویی از یک سامانه معتبر باشد.

5. مقاله‌ها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ می‌گردد.

6. مسئولیت مطالب مطرح‌شده در مقاله‌ها بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.

7. مجله در قبول، رد یا اصلاح مقاله‌ها آزاد است. مقاله‌ها و ضمیمه‌های آنها در دفتر مجله باقی می‌ماند و بازگردانده نخواهد شد.

8. چاپ مقاله‌های منتشرشده در این نشریه بدون ذکر منبع در سایر نشریات و کتاب‌ها ممنوع است.

9. نشریه پذیرای مقالات حاصل از گزارش های پژوهشی، رساله های دکتری، پایان نامه های کارشناسی ارشد، پژوهش آزاد دارای محتوای علمی و ترجمه های با محتوای ارزشمند است. مقاله­ های مروری از نویسندگان تنها در صورتی پذیرفته می‌شود که در نگارش آنها از منابع معتبر و متعدد استفاده شده باشد. 

 

راهنمای تهیه و ارسال مقالات:

 مقاله‌ها باید به ترتیب دارای بخش‌های زیر باشند:

1.1. صفحه اول شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی (درصورتی‌که نویسنده عهده‌دار مکاتبات غیر از نویسنده اول باشد، باید به‌صورت کتبی از سوی نویسندگان به دفتر نشریه معرفی شود).

2.1. چکیده فارسی حدود 250 تا 300 کلمه (با محتوای «بیان مسئله»، «هدف یا اهداف تحقیق»، «روش تحقیق» و «یافته‌ها و نتایج») ارائه شود.

3.1. کلیدواژه‌ها شامل سه تا پنج کلمه.

4.1. مقدمه شامل: بیان مسئله، اهداف تحقیق و معرفی کلی مقاله.

5.1. پیشینه نظری تحقیق.

6.1. روش شناسی تحقیق.

7.1. یافته‌ها و نتیجه‌گیری.

8.1. تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند.

9.1. پی‌نوشت‌ها شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که با شماره بالای مطلب، در متن مشخص می‌شود.

10.1. فهرست منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام خانوادگی نویسنده.

11.1. بخش انگلیسی شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول بخش فارسی به‌علاوه چکیده مقاله در حدود 500 کلمه و کلیدواژه‌ها منطبق با کلیدواژه‌های بخش فارسی.

2. نوع و اندازه قلم نگارش به شرح زیر است:

 

نام بخش

نوع قلم

اندازه

عنوان مقاله

بی نازنین سیاه

16

نام و عنوان نویسندگان

بی نازنین نازک

13

عنوان بخش

بی نازنین سیاه

13

زیر بخش

بی نازنین سیاه

12

متن چکیده

بی نازنین نازک

11

متن مقاله

بی نازنین  نازک

12

زیر نویس شکل و نمودار و تصویر

بی نازنین  سیاه

10

سر نویس جدول

بی نازنین  سیاه

10

منابع و مأخذ

بی نازنین  نازک

11

مأخذ زیر جداول و تصاویر

بی نازنین  نازک

10

 

3. شیوه درج منابع:

1.3. در متن مقاله بدین‌صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه).

2.3. در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم یا مصحح، نام ناشر، محل انتشار.

مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار) «عنوان مقاله»، نام مجله، جلد، شماره مجله ، شماره صفحه‌های مقاله در مجله.

4. مجله در ویرایش شکلی متن از شیوه‌نامه مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی پیروی می‌کند.

5. عکس‌ها، تصاویر، نمودارها و جدول‌ها در حداقل تعداد ضروری، با کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه) تهیه شود.

6. عکس‌ها و تصاویر با درجه وضوح DPI 300 و با فرمت TIF و اندازه A5 به صورت جداگانه ارسال شود. 

7. حجم مقاله‌ها باید حداکثر 7000 کلمه باشد.

8. نام، نشانی و شماره تماس نویسندگان در صفحه‌ای جداگانه ارائه شود.

9. پیرو ابلاغ "آیین نامه پیشگیری از تقلب در تهیه آثار علمی" و بند ۲ ماده ۶ این آیین نامه که بر لزوم ارائه گواهی همانندجو تاکید دارد کلیه نویسندگان و پژوهشگران محترم می بایست در هنگام ارسال دستاوردهای پژوهشی خویش به این نشریه، گواهی همانندجویی یا مشابهت‌یابی را که باید میزان آن کمتر از ۲۰ درصد باشد، از سامانه سمیم نور دریافت و بارگذاری نمایند. نشریه از بررسی مقالات نویسندگانی که این گواهی را ارائه نکنند معذور است.