مفهوم باغ ایرانی از نظر سیاحان غربی و مورخان ایرانی؛ مقایسه‌ی دیدگاه سیاحان خارجی و مورخان ایرانی در دوره‌ی صفویه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه دهخدا قزوین

چکیده

باغ‌سازی ایرانی یکی از اصیل‌ترین روش‌ها در معماری ایران است. فهم ایرانیان از باغ‌سازی ریشه در فرهنگ و باورهای دینی ایشان دارد. دوره‌ی صفویه به علل مختلفی همچون قدرت این سلسله و پویایی جامعه‌ی هنری آن، یکی از موفق‌ترین دوران در عرصه‌ی باغ‌سازی است. ساخت و استفاده از باغ در این دوران در اوج خود قرار دارد و به مکانی برای تشریفات درباری تبدیل می‌شود. سفیران و هیئت‌های تجاری غربی که با بیشتر شدن رابطه‌ی دربار صفوی و اروپا به ایران سفر می‌کردند در باغ‌های اصفهان به خدمت شاه می‌رسیدند. بررسی مکتوبات و آثار این سفیران و سیاحان برای فهم دید آنها به باغ ایرانی هدف اصلی این مقاله است. همچین در ادامه، نظر مورخان ایرانی معاصر با دوره صفوی نسبت به باغ بررسی می‌شود. در نهایت نظر این دو گروه برطبق داده‌ها بررسی و تحلیل می‌شود تا فهم سیاحان غربی و مورخان ایرانی از باغ ایرانی بدست آید. بنابراین، روش تحقیق در این پژوهش تفسیرِ تاریخی است که با رویکرد تحلیلی به بررسی داده‌های بدست آمده می‌پردازد. در آخر نتایج به دست آمده باهم مقایسه شده و مشخص می‌شود که سیاحان اروپایی باغ ایرانی را در عین سادگی پر از تزئینات می‌بینند. استفاده از آب و نحوه کرت‌بندی درختان برای ایشان بدیع است و برخلاف رفتار خود در باغ که آن را قدمگاه می‌دانند، رفتار ایرانیان در باغ را ساکن توصیف کرده‌اند و استفاده از باغ در نزد ایرانیان، از نظر سیاحان به صورت نظرگاه است. در عین حال مورخان ایرانی در دوران صفوی باغ را تمثالی از بهشتی می‌دانند که در آمیزه‌های دینی توصیف شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The concept of the Persian garden from the viewpoint of western tourists and Iranian historians; Comparison of the views between foreign tourists and Iranian historians in the Safavid period

نویسندگان [English]

 • mohamad امینی 1
 • mahya kermani 2
1 student/ Tehran university
2 Dehkhoda university
چکیده [English]

Iranian gardening is one of the most original methods in Iranian architecture. Iranians' understanding of gardening is rooted in their culture and religious beliefs. The Safavid period is one of the most successful periods in the field of gardening due to various reasons such as the power of this dynasty and the dynamism of its artistic community. The construction and use of the garden is at its peak during this period and becomes a place for court ceremonies. Foreign ambassadors and trade delegations, who traveled to Iran as the Safavid court and Europe grew closer, came to serve the Shah in the gardens of Isfahan. The main purpose of this article is to study the writings and works of these ambassadors and tourists to understand their view of the Iranian garden. In the following, the opinion of contemporary Iranian historians with the Safavid period towards the garden is examined. Finally, the views of these two groups are examined and analyzed based on the data in order to gain an understanding of foreign tourists and Iranian historians from the Iranian garden .A lot of research has been done in the field of Persian garden. This research has studied the Iranian garden in various fields and researched what it is, its concept, body, etc. Although these researches have many strengths, but the lack of research in the field of examining the views and opinions of orientalists and foreign tourists about the Persian garden in the Safavid period, and comparing their views with contemporary Iranian historians with the Safavid period makes this research unique. Therefore, the research method in this research is historical interpretation, which examines the obtained data with an analytical approach. Finally, the results are compared and it becomes clear that European tourists see the Persian garden at the same time simply full of decorations. The use of water and the way trees are plotted are new to them, and contrary to their behavior in the garden, which they consider a step, they have described the behavior of Iranians in the garden as static, and the use of the garden by Iranians is a point of view for tourists. At the same time, Iranian historians in the Safavid period consider the garden as an image of paradise described in religious terms.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian Garden
 • Safavid
 • Western Tourists
 • Iranian Historians
 • اَیت (اوانس)، ابد. 1363. سفرنامه‌ی برادران شرلی. تهران. نگاه.
 • افخمی، بهروز و زینب خسروی. 1397. معنا و کارکرد باغ ایرانی (با تأکید بر دوره هخامنشی)، پژوهش‌های ایرانشناسی، شماره 2، صحفه 38-21.
 • اعطا، علی، ایرج اعتصام و آزاده شاهچراغی. 1399. جستاری روایت پژوهانه پیرامون باغ ایرانی از نظرگاه متون و سفرنامه‌ها (نمونه موردی: باغ‌های تهران در دوره قاجار. جامعه شناسی هنر و ادبیات، شماره اول، 280-247.
 • انگلبرت، کمپفر. 1363. سفرنامه کمپفر به ایران. تهران، انتشارات خوارزمی.
 • اولئاریوس، آدام. 1385. سفرنامه آدام اولئاریوس: ایران عصر صفوی از نگاه یک آلمانی. ترجمه: احمد بهپور. تهران. ابتکار نو.
 • بهشتی، سید محمد، 1387. جهان باغ ایرانی، هنر و معماری، شماره 12. صحفه 15-7.
 • بیگدلی، علی. 1385. روابط غربی ایران در عصر صفوی. شماره 50. صحفه 22-13.
 • تاورنیه، ژان باپتیست. 1383. سفرنامه تاورنیه. ترجمه: شیرانی، حمید، تهران، نشر نیلوفر.
 • ترکمان، اسکندر بیک. 1350. تاریخ عالم آرای عباسی. به کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات امیر کبیر.
 • حمزه‌نژاد، مهدی، پریا سعادت‌جو و مجتبی انصاری. 1393. بررسی تطبیقی باغ‌سازی ایرانی در دوران ساسانی و اسلامی براساس توصیف‌های بهشتی. مطالعات معماری ایران. شماره 5،صحفه 79-57.
 • حیدرنتاج، وحید، سید امیر منصوری. 1388. نقدی بر فرضیه الگوی چهارباغ در شکل‌گیری باغ ایرانی. باغ نظر. شماره12. صحفه30-17.
 • متدین، حشمت‌اله، 1389. علل پیدایش باغ‌های تاریخی ایران، باغ نظر، شماره 15، صحفه 62-51.
 • متدین، حشمت‌اله، 1394. لزوم ایجاد باغ‌ ایرانی، هنر و تمدن شرق، شماره 7، صحفه 26-19.
 • دانشدوست ، یعقوب. 1369. باغ ایرانی، هنر و معماری ، شماره 18-19. صحفه 224-214.
 • دسیلوا فیگویروا، گارسیا. 1363. سفرنامه دن گارسیا دسیلوا فیگویروا. ترجمه: غلامرضا سمیعی. تهران. نشر نو.
 • دلاواله، پیترو. 1384. سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه: شعاع‌الدین شفا. تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 • علائی، علی. 1391. باغ ایرانی از منظر پوپ.کیمیای هنر، شماره 2، 86-65.
 • علائی، سینا. 1395. بررسی و تأثیر معماری و باغ‌سازی دوره صفوی در باغ‌سازی ایل‌گلی، شباک، شماره 11، صحفه 187-177.
 • سابتلنی، ماریا اوا. 1387. باغ ایرانی؛ واقعیت و خیال. ترجمه داوود طبایی. شماره 12. صحفه 15-29.
 • سلطان‌زاده، محمد. 1388. بررسی رابطه کوشک و محوطه در باغ‌های ایرانی، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 40، زمستان، از 39 تا 50.
 • شاردن، ژان. 1375. سفرنامه شاردن. ترجمه: اقبال یغمایی. تهران، انتشارات توس.
 • شرقی، علی و محمد تیموری. 1391. کاوشی پیرامون تاثیر عبارت قرآنی «جنات تجری من تحتها الانهار» بر باغ سازی ایرانی. علوم تکنولوژی محیط زیست، شماره 1، صحفه 140-127.
 • کاتف، فدت آفاناس یویچ. 1355. سفرنامه فدت آفاناس یویچ کاتف. تهران، وزارت فرهنگ هنر.
 • کارری، جملی. 1348. سفرنامه کارری. ترجمه: عباس نخجوانی. تهران. انتشارات فرانکلین.
 • گرس، ایون. 1370. سفیر زیبا. ترجمه: علی‌اصغر سعیدی، تهران، انتشارات تهران.
 • مدقالچی، لیلا، مجتبی انصاری و محمدرضا بمانیان. 1393. روح مکان در باغ ایرانی. باغ نظر. شماره 28. صحفه 38-25.
 • منجم، ملاجلال الدین. 1366. تاریخ عباسی، به کوشش: سیف‌الله وحیدنیا، انتشارات وحید، تهران.
 • نصیری، محمد ابراهیم بن زین‌العابدین. 1373. دستور شهریاران. تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.