بررسی گستره و نظامِ مبانی نظری در مطالعات معماری معاصر

نوع مقاله : مقالۀ مفهومی

نویسندگان

1 گروه معماری اسلامی، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

معماری معاصر متأثر از تحولات جهانی، حوزه‌های متنوعی را تجربه می‌کند که در مواردی باعث گسترش مفاهیم و در مواردی شاهد تغییر مفهوم و کاربرد آنها شده است. مبانی نظری به‌عنوان هسته معرفتی و دانشی معماری، بن مایه هویت بخش آن است. تفکیکِ تعریف نشده جنبه‌های مختلف معماری معاصر از مبانی نظری، باعث رشد مستقل و نامتوازن آنها نسبت به یکدیگر، شکل‌گیری طراحی فناوری محور به‌جای طراحی مبانی محور، و کاهش حوزه نفوذ مبانی نظری گردیده است. چالش‌برانگیزترین قسمت مربوط به حذف و یا بی‌اثر شدن بخش مهمی از معماری (یعنی مبانی نظری)، آن است که دلایل و عوامل خاصی در چنین امری نقش داشته‌اند که در بیشتر موارد خارج از فضای علم و عمل معماری بوده‌اند. معضلات ناشی از آن، لزوم بازشناسی و باز تعریف مفاهیم، جایگاه و کاربردِ مبانی نظری معماری را به‌صورتی جامع نگر و سیستماتیک، دو چندان کرده است. پژوهش بنیادین جاری، به شیوه کیفی به دنبال بررسی آراء و نظرات مختلف در منابع کتابخانه ای پیرامون وضع موجود مبانی نظری معماری معاصر، به شیوه تحلیل و تفسیر است. هدف پژوهش، شناخت عوامل، رابطه و تاثیر گذاری آنها بر مبانی نظری معاصر است. کاربرد این پژوهش در ورود عملی تفکر سیستمی به مبانی نظری معماری، و بسترسازی برای نظریه‌پردازی و تولید علم مبتنی بر مبانی نظری است. همچنین زمینه ارتباط علمی، تعریف شده و دارای چارچوب مشخص بین مبانی نظری معماری با سایر علوم، از دستاوردهای ورود تفکر سیستمی به معماری است. در نبود چنین نگاهی به مبانی نظری، شاهد عمیق‌تر شدن شکاف‌های محتوایی - دانشی و همچنین روشی - دانشی در معماری، ناشی از انفعال و چند روشی در حوزه مبانی نظری نسبت به طراحی، پژوهش، آموزش و فناوری‌های نوین معماری خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the scope and system of theoretical foundations in the study of contemporary architecture

نویسندگان [English]

 • Hadi Farhangdoust 1
 • Hero Farkisch 2
1 Department of Islamic Architecture, Faculty of Islamic Art and Architecture, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Theoretical foundations as the epistemological core of architecture are the basis of its identity. The undefined separation of different aspects of contemporary architecture from its theoretical foundations has led to: their independent and unbalanced growth, the formation of technology-based design instead of theoretical-based design, and, in general, the reduction of the influence of theoretical foundations. The resulting problems in various aspects of architecture, especially in design issues, along with the expansion of the applications of environmental psychology in architecture, has doubled the need to recognize and redefine the concepts, position and application of the theoretical foundations of architecture in a comprehensive and systematic way.
One of the many drawbacks of the vast majority of man-made schools is that they neglect other points and aspects by focusing on a particular point or aspect of a particular phenomenon or subject, and the same is true of architecture.Late schools have often focused on one subject (history, individual, collective, industry, nature, etc.) and have, as a result, forgotten the totality and universality of the living environment and naturally the needs of man and human life.While the relative comprehensiveness of an organized discourse was witnessed only in the age of modernism. That is, we have (regardless of direction and results) an organization based on organized and comprehensive theoretical foundations in the era of modernism.
The emergence of a scientific view of theoretical foundations as the lifeblood of architecture probably coincided with the beginning of postmodernism and the expansion of the construction of architectural schools. That is, in 1960 (AD) and in the same circumstances that, with the formation of the view of philosophy of science, systematic thinking and framework thinking to various sciences, other disciplines also realized the need to have a scientific framework for themselves.After that, the theoretical foundations of architecture were formed as a basis for which different parts of architecture directly or indirectly derive their content and processes, either from the theories reflected in it, or for the validity of the content. They themselves use it as a reference. Such a pivotal role and identity creation for theoretical foundations, expanded its scope, content and application in architectural studies.
The current fundamental research, in a qualitative way, seeks to examine the various opinions in library sources about the current situation of the theoretical foundations of contemporary architecture, through analysis and interpretation. The important purpose of this research is to identify the factors, their relationship and their basis on contemporary theoretical foundations. The important application of this research is in the practical introduction of systems thinking to the theoretical foundations of architecture, this will pave the way for the theory and production of science based on the pivotal and basic role of theoretical foundations. In the absence of such a view of theoretical foundations, we will see the deepening of content-knowledge gaps as well as method-knowledge gaps in architecture, due to passivity and several approaches in the field of theoretical foundations to design, research, education and new architectural technologies

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scheduling
 • knowledge management
 • theoretical foundations
 • design process
 • contemporary architecture
 • اسلامی، غلام رضا، درری جبروتی، احسان. (1392). بهبود کیفی طراحی بر پایه مدیریت بهینه عوامل مؤثر. دوفصلنامه معماری ایرانی، (۳): ۶۷-۸۴.
 • امرایی، بابک، (1389). اقتصاد پسامدرن بررسی تطبیقی تحولات اقتصادی مدرن و پست‌مدرن. ماهنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (279-280).
 • ایگلتون، تری، (1399). ایدئولوژی زیبایی‌شناسی. ترجمه مجید اخگر، چاپ سوم، تهران: بیدگل.
 • آسا برگر، آرتور، (1385). نقد فرهنگی. ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
 • آنتونیادس، آنتونی سی، (1393). بوطیقای معماری (آفرینش در معماری): تئوری طراحی. ترجمه احمدرضا آی، چاپ هشتم، تهران: سروش.
 • آیت‌اللهی، حبیب‌الله، (1399). مبانی نظری هنرهای تجسمی. چاپ پانزدهم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • اصفهانی زاده، علیرضا، و منصور حسامی، و سودابه صالحی، (1395). جایگاه قیاس بصری در فرایند طراحی و ایده‌پردازی در مجسمه‌سازی. نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، (17): 37-52.
 • بانی مسعود، امیر، (1392). معماری غرب: ریشه‌ها و مفاهیم. ویراست دوم، چاپ اول، تهران: هنر معماری قرن.
 • بحرینی، حسین، (1378). تجدد، فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • بل، سایمون، (1386). منظر الگو، ادراک و فرایند. چاپ دوم، ترجمه امینزاده، ب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • بلخاری قهی، حسن، (1387). مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، دفتر اول و دوم: وحدت وجود و وحدت شهود، کیمیای خیال، تهران: سوره مهر.
 • بورکهارت، تیتوس، (1365). هنر اسلامی زبان و بیان. تهران: سروش.
 • بذرافکن، کاوه، (1381). نظام‌های بیانی معماری و معماری ایرانی. مجله معماری و شهرسازی، (66).
 • پاپلی یزدی، محمدحسین و رجبی سناجردی، حسین، (1382). نظریه‌های شهر و پیرامون. تهران: انتشارات سمت.
 • پاستر، مارک (1377)، عصر دوم رسانه­ها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: مؤسسه ایران.
 • پاکزاد، جهانشاه، (1388). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.
 • پاکزاد، جهانشاه، (1392). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (1) از آرمان تا واقعیت. تهران: انتشارات آرمانشهر.
 • پنیا، و. و پارشال، ا. (1384). مبانی برنامه‌ریزی معماری، ترجمه احمدی‌نژاد، م. نشر خاک
 • پوتر، نورمن، (1391). طراح کیست؟ اشیاء، مکان‌ها، پیام‌ها. ترجمه مهدی خاک زند، فرهنگ مظفر، تهران: دانشگاه هنر.
 • پوپر، کارل، (1392). حدس‌ها و ابطال‌ها. ترجمه رحمت اله جباری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
 • پوستین‌دوز، محمدمهدی، (1374). معماری شناسی، گامی به‌سوی چگونگی معماری الهی.
 • تافلر، الوین، (1374). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران: نشر خوارزمی.
 • ترنر، تام، (1384). شهر همچون چشم‌انداز، نگرشی فراتر از نوگرایی (پست - پست‌مدرنیسم) در طراحی و برنامه‌ریزی شهری. ترجمه فرشاد نوریان، تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
 • جمالی، فیروز، و رحیم حیدری چیانه، (1388). بحثی درباره شهرسازی پست‌مدرن. نشریه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، (43): 80-109.
 • جنگجو، شهرام (1381). خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه ای و طراحی شهری. تهران: پردازشگران.
 • چالمرز، آلن اف (1390). چیستی علم درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی. ترجمه سعید زیبا کلام تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 • چری، ا. (1388). برنامه‌ریزی برای طراحی (از تئوری تا عمل)، ترجمه پورناصری، ش. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
 • حبیب، فرح و اکرم حسینی، (1389). تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدن. نشریه هویت شهر، 4 (6): 29-38.
 • حجت، عیسی، (1384). هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز. هنرهای زیبا، (24).
 • حسن، ایهاب (1381). پست‌مدرنیسم کتابنامه‌ای نقدگونه. ترجمه مهتاب ملکوتی. از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم. (مجموعه مقالات). لارنس کهون. تهران: انتشارات نی.
 • داریوش، بابک، (1399). انسان، طبیعت، معماری. چاپ ششم، تهران: علم و دانش.
 • دانشگر مقدم، گلرخ، (1388). فهم مسئله طراحی در آموزش معماری؛ بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر فهم کافی از مسئله طراحی به‌عنوان آغازگاهی برای طراحان مبتدی. نشریه هنرهای زیبا، 2 (37): 59-68.
 • ربانی، رسول و صیدمرادی، عبدالله و کریمی، داود، (1388). جهانی شدن و جایگاه فرهنگ از دید جامعه‌شناسان مدرن و پست‌مدرن. ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، (267-268).
 • رشیدیان، عبدالکریم، (1393). فرهنگ پست‌مدرن. تهران: انتشارات نی.
 • رهنما، محمد رحیم و بهنام عطا، (1396). توسعه شهر ایرانی اسلامی و مدرنیته. راهبرد توسعه، (50): 50-65.
 • زوی، برونو، (1376) چگونه به معماری بنگریم. ترجمه فریده گرمان، تهران: کتاب امروز.
 • زیاری، کرامت‌اله، (1379). برنامه‌ریزی شهرهای جدید. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 • زینلیان، مریم و محمد مهدی کلانترزاده، (1394). بررسی تطبیقی رابطه روایت و روایت گری در کیفیت فضایی معماری و سینما. اولین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، یزد، ایران.
 • ساعد سمیعی، اصغر و محبوبه شعبان، (1395). تحلیل رویکرد غیر خطی معماری پارامتریک در ایجاد الگوهای نماهای سیال و غیر خطی. کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی، تهران، ایران.
 • سجادی، سید مهدی، (1386). فمینیسم پست‌مدرن. تهران: انتشارات اندیشه.
 • شفیعی، حسن، (1379). پست‌مدرنیسم در شهرسازی. فصلنامه مدیریت شهری، (1):69-81.
 • شکویی، حسین، (1381). جغرافیا و پست‌مدرنیسم؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، (63-64).
 • شماعی، علی و پوراحمد، احمد، (1384). بهسازی و نوسازی شهری از دیدگاه علم جغرافیا، تهران: دانشگاه تهران.
 • شورت، جان رنه، (1388). نظریه شهری ارزیابی انتقادی. مترجمان: کرامت اله زیاری، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز، تهران: دانشگاه تهران.
 • شهبازی، مریم، (1398). مبانی نظری هنر: درس گفتارهایی در باب زیبایی‌شناسی و... . تهران: مارلیک.
 • ع‍ب‍اس‍پ‍ور، م‍ج‍ی‍د، (1366). ت‍ک‍ن‍ول‍وژی و ج‍ه‍ان ام‍روز. ت‍ه‍ران: ص‍درا.
 • عینی فر، علیرضا، (1387). تحول نظریه‌های انسانی و محیط و نقش آن در تدوین دانش پایه معماری. اندیش نامه 1، مجموعه مقالات میان رشته ای شهر و معماری. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.
 • فرهنگدوست، هادی؛ (1398). ارائه الگوی طراحی فرآیندی در معماری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام رضا ع، به راهنمایی: دکتر فائزه نبوی و دکتر معصومه برقچی، مشهد.
 • فرهنگدوست، هادی؛ نبوی، فائزه؛ برقچی، معصومه. (1399). الگوی هویت پایدارِ معماری، مبتنی بر طراحی فرایندی. معماری شناسی، 3(15): 68-89.
 • فرهنگی، علی اکبر، حسینقلی پور، طهمورث، خانلری، امیر (1387). پست‌مدرنیسم و بازاریابی مصرف کننده. نشریه مدیریت بازرگانی، 1(1).
 • فلامکی، محمد منصور، (1381). ریشه‌ها و گرایش‌های نظری معماری. تهران: نشر فضا.
 • فیروزی، محمد علی، سجادیان، ناهید و هادی علیزاده، (1389). تحلیل و ارزیابی ویژگی‌های شهرسازی در دوران پست‌مدرنیسم. فصل نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 2(6): 73-95.
 • قبادیان، وحید، (1383). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • طاهری،ج (1391). نسبت طراحی با تحقیق، جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی
  معماری. صفه، 22(1): 7-22.DOI: 20.1001.1.1683870.1391.22.1.1.6
 • ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل، (1380). ع‍ص‍ر اطلاع‍ات: اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه و ف‍ره‍ن‍گ. ترجمه عبدالاح‍د ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‍ان و اف‍ش‍ی‍ن خ‍اک‍ب‍از، ت‍ه‍ران: طرح ن‍و‫.
 • کاظمی، علی و مصطفی بهزادفر، (1392). بازشناسی نظام معانی محیطی در محیط‌های تاریخی با تأکید بر تحولات اجتماعی مخاطبان مطالعه موردی: محله صیقلان رشت. فصلنامه مطالعات شهری، 2(6), 75-87.
 • کربن، هانری، (1372). مبانی هنر معنوی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
 • کلامی، مریم؛ ندیمی، حمید؛ (1393). تأملى بر نقش دانش شخصى از موقعیت طراحى در شکل گیرى مولدهاى اولیة طراحى. صفه، 24(1): 19-32. DOI: 20.1001.1.1683870.1393.24.1.2.1
 • گرجی مهلبانی، یوسف، (1389). معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست. دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار، 1(1): 91-100.
 • گروتر، یورگ، (1375). زیباشناسی در معماری. ترجمه جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایون، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
 • گلشنی، مهدی، (1379). علم و دین و معنویت در آستانه قرن بیست و یکم. تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • گوتدینر، مارک، و لسلی باد، (1390). مفاهیم اساسی در مطالعات شهری، ترجمه عبدالرضا ادهمی، چاپ اول، تهران: انتشارات بهمن برنا.
 • گیبینز، جان و بو ریمر، (1384). سیاست پست‌مدرنیته: درآمدی بر فرهنگ و سیاست معاصر. چاپ دوم، تهران: گام نو.
 • گیدنز، آنتونی، و کارن برد، (1387). جامعه‌شناسی. ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
 • لاوسون، برایان، (1387). طراحان چگونه می‌اندیشند. ابهام زدایی از فرایند طراحی. ترجمه حمید ندیمی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • لیندبرگ، دیوید، (1394). سرآغازهای علم در غرب. ترجمه فریدون بدره ای، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 • لیوتار، فرانسوا، (1394). پدیده شناسی. ترجمه عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
 • مافزولی، میشل، (1376). جماعت پست‌مدرنیسم. مترجم: هوشنگ فرخجسته، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (121-122).
 • متولی الموتی، زهرا واکبریان، محمد. (1395). بررسی اصول آموزش مطلوب درس طراحی در مدارس معماری. سومین کنفرانس بین المللی علوم وتکنولوژی، آلمان: برلین.
 • محمد زاده تیتکانلو، حمیده، (1379). منشور آتن و 2000، دو نقطه عطف در اندیشه‌های شهرسازی قرن بیستم. فصلنامه مدیریت شهری، (1):11-22.
 • محمودی، امیرسعید. (1378). آموزش روند معماری. هنرهای زیبا، (120 و 5): 73-80.
 • مردمی، کریم و بهبود زندآوه، (1394). از عملکردگرایی تک بُعدی تا مکان گرایی چندظرفیتی. معماری و شهرسازی آرمان شهر، (15): 93-103.
 • مصباحی جمشید، پرستو و دیگران، (1395). وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست‌مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه. پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی، 24 (33): 95-126.
 • معماریان، غلام حسین، (1384). سیری درمبانی نظری معماری. تهران: انتشارات سروش دانش.
 • معینی علمداری، جهانگیر (1378). پست‌مدرنیسم حقیقت و نظریه سیاسی. اطلاعات سیاسی اقتصادی، (143-144).
 • ملکی، سعید، و مهیار سجادیان، (1396). گذری و نظری بر مناسبات معماری و شهرسازی با ایدئولوژی سرمایه‌داری و پارادایم‌های مدرنیسم و پست‌مدرنیسم. فصل نامه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری چشم‌انداز زاگرس، 9 (33): 69- 119.
 • مهدوی نژاد، محمدجواد، بمانیان، محمدرضا، و ندا خاکسار، (1389). هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره‌های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن. نشریه هویت شهر، 5 (7):113-122.
 • میرگذار لنگرودی، صدیقه، نوروز برازجانی، ویدا، منصوری، بهروز و محمد ضیمران، (1398). روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران). فصلنامه باغ نظر، 16 (77): 59-72.
 • میلر، س. اف. (1383). روند طراحی. چاپ سوم، ترجمه احمدی نژاد، تهران: نشر خاک.
 • میلر، جی، پی، (1392). نظریه‌های برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی، تهران: انتشارات سمت (نشر اثر اصلی 1943).
 • ندیمی، حمید، (1389). روش استاد و شاگردی از نگاه دیگر. نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 2(44): 27-32.
 • نقره کار، عبدالحمید، (1395). نسبت اسلام با فرایندهای انسانی فرا نظریه سلام (SALAM) طرح مدلی (بنیادی - کاربردی) در آثار هنری، معماری و شهرسازی از منظر اسلامی. پژوهش‌های معماری اسلامی، 4(3): 4-24.
 • نقی زاده، محمد، (1387). شهر و معماری اسلامی (تجلیات و عینیات)، اصفهان، انتشارات مانی.
 • نقی زاده، محمد، (1385). معماری و شهرسازی اسلامی (مبانی نظری). تهران: نشر راهیان.
 • نوذری، حسینعلی، (1379). صورت بندی مدرنیته و پست‌مدرنیته. تهران: انتشارات نقش جهان.
 • نوذری، حسینعلی، (1380). وضعیت پست‌مدرن - ازارشی در باره دانش. تهران: نشر گام نو
 • نورتقانی، عبدالمجید، (1385). هویت مسکن شهری. پایان نامه ارشد، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز.
 • یاران، علی، (1391). تأثیرات نقش آموزش معماری و پرورش معمار بر سیمای شهرهای تاریخی. دو فصلنامه مرمت، آثار و بافت‌های تاریخی، فرهنگی، 2 (3): 52-63.
 • هاسپرس، جان، و راجر اسکراتن، (1398). فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • هلمن، لوئیس، (1385). الفبای معماری. ترجمه محمد احمدی‌نژاد، اصفهان: انتشارات خاک.
 • Adams, A.M(1990), How beautiful is small? Scale, control and success in Kenya irrigation, World Development, 180.
 • Afshar Naderi, K. (1999). From Form to Space, Memar Magazine, 5.
 • M, Stam. L and Rick Thuijs (2004), postmodern approaches to space, London
 • Asimow, M (1962). Introduction to Design. Prentice- Hall.United states of America.
 • Cross, N. (1990), Design Research: A Diseiplined Conversation, Design Issues, 15 (20): 5 –10.
 • R, Jacobs. J (2000), Cities of difference, The Guilford press, New York
 • Geertz و Clifford James. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books (2000). ISBN 0-465-09719-7.
 • Giedion, Sigfroud. 1962. Space, Time, and Architecture. Cambridge press.
 • Goldschmidt, G; & Tatsa, D.( 2012) How good are good ideas?, Correlates of design creativity, Design Studies, 26(6): 593 – 611.
 • Goldschmidt, Gabriela (2011). Visual Analogy - a Strategy for Design Reasoning and Design Studies, 15(2): 158- 174.
 • Goodchild, B2(1990), “Planning and the Modern” Postmodern Debate, in The Town Planning Review, vol2 61, no2 22
 • Hatuka, T & D’Hooghe, A.( 2007), “After Postmodernism: readdressing the Role of Utopia in Urban Design and Planning”, Forum of Design for the Public Realm, vol2 19, Issue 22
 • Hertzberger, H.(1998). Lessons for Students in Architecture 3rd Ed- Translation: Bahman Mir Hashemi. Khabaz Beheshti-Tehran- Arad Publication.
 • Irving, A, (1993). “The Modern/Postmodern Divide and Urban Planning”, The University of Toronto Quareterly, vol2 62, no 4.
 • Jonassen,D,H,. & Hernandez – Serrano, J.(2002) Case – based reasoning and instructional design: Using stories to support problem solving. Educational Technology Research and Development,50 (2):65 – 77.
 • Jones, Andrew (2010) Globalization, Key Thinkers, USA, Polity
 • Kelleta, peter and Garnham, Ann(1995), The role of culture and gender in mediating The impact of official interventions in informal settlements: A study from Colombia; Habit international,19.
 • Martinez. S. (2007). Postmodern Vs. modernism and city position. Journal of Technological Forecasting & Social Change, 74, 9-23.
 • Newell, A., & Simon, H. A. (1972). Human problem solving. Prentice-Hall.
 • Oxman, ER (1994): Precedents in design : acomputational model for the organization of precedent.
 • Salingaros, n.(2006), "A Theory Of Architecture", Umbau-Verlag, Germany.
 • Schwartz, Norber (2002) Creative Meta-seeing, Journal of Consumer Psychology, 14(4): 332– 348.
 • Short .R (1998), the human city, 2st end. Blackwell press. London.

 smart link press.

 • Taura, T. Nagai, Y(2005) Primitives and Princeples of Synthetic Process for Creative Design, Design Studies 30)6(:678- 675.
 • Welchman, John C. (2003) Art After Appropriation (Essays on Art in the 1990s) G+B Arts International.
 • E (2006), City reflection. Norman press. Chicago.
 • United Nation, .(1993). The Global Partnership for environment and development: A Guide to Agenda 21 post Rio Edition. United Nation New York :University Press.