نویسنده = علیرضا مستغنی
بررسی شیوه‌های سنجش ترجیحات ساکنان مسکن شهری معاصر؛ تحلیل و به‌کارگیری روش ساختار معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.30480/arcand.2022.3292.1005

زهرا صدریان؛ علیرضا مستغنی


مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 77-93

10.30480/arcand.2022.978

علیرضا مستغنی؛ پریناز میزبان


نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-60

10.30480/arcand.2021.866

علیرضا فاضل؛ علیرضا مستغنی