نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

ورود رایانه به فرایند طراحی معماری باعث به‌وجود آمدن فرصت‌ها و چالش‌های گوناگونی گردیده است. در بسیاری از موارد از آن به‌عنوان امری تکنیکی صرف یاد شده است زیرا در این شیوه، طراح نیاز به ابزار و مهارت‌هایی از حوزه علوم رایانه نظیر برنامه‌نویسی دارد که به‌طور سنتی جزء دانسته‌های وی نیست. بنابراین گاهی این تصور وجود دارد که نیاز معمار تنها با یادگیری ابزار و مهارت‌های یاد شده برطرف خواهد شد. اما بر اساس تجربه‌های صورت گرفته، داشتن این مهارت‌ها لزوماً به ارائه اثر معماری منتج نمی‌شود. پژوهش‌های فراوانی از چیستی و چگونگی این مهارت‌ها در معماری سخن گفته‌اند، اما کمتر پژوهشی به نقش عوامل تأثیرگذار بر نوع تفکر در فرایند طراحی رایانشی و منطق حاکم بر آن پرداخته است. پژوهش پیش رو برای درک ماهیت این چالش، ریشه را نه در نوع ارائه یا بهره‌گیری از مباحث تکنیکی نظیر چگونگی آشنایی معماران با سیستم‌های برنامه‌نویسی، که در نوعی نیاز به اندیشه خاص طراحی رایانشی در معماری جستجو می‌کند. این پژوهش می‌کوشد تا با حصول شناخت نسبت به آنچه طراحی در معماری و علم رایانه تعریف می‌شود، چیستی جایگاه رایانه در فرایند طراحی معماری را مورد پرسش قرار دهد. در پاسخ، کارکرد رایانه‌ها در معماری به سه سطح رایانه به مثابه مکمل انسان در طراحی، رایانه به‌عنوان توسعه‌دهنده فرایند تفکر و رایانه به‌عنوان جانشین انسان در نظر گرفته شده است. زمانی که رایانه را در سطح ابزار ببینیم، همواره تحت کنترل طراح خواهد بود و زمانی که به‌عنوان توسعه دهنده تفکر وی مطرح شود، می‌توان آن را دنباله تفکر انسان برای بالا بردن قابلیت‌های وی دانست. اما زمانی که رایانه جانشین انسان در تفکر گردد، معماری لاجرم دستخوش تحولاتی خواهد شد. در این سطح تازه، فرایند طراحی لزوماً مطابق با فرایند طراحی در ذهن انسان نخواهد بود و عامل فناوری به سمت «خلق اثر» به‌جای «حل مسئله» خواهد رفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on design process relationship between architecture and computer science

نویسندگان [English]

  • Alireza Fazel
  • Alireza Mostaghni
Art University
چکیده [English]

In the last two decades, the development of digital technology has remarkably affected the nature of architectural design processes and created many opportunities and challenges in architecture. Today, architecte learn many computer skills which are not traditionally a part of their curriculum. Thus, many believe that the architect's needs will be resolved only by learning some technical skills such as computer modelling, scripting and etc. However, this is not always true. According to recent studies in the field of digital architecture, other factors such as computational design thinking logic can play important role in this issue. There exist many studies and programs on the application of different computer skills, however, there are only a few research on the role of computational thinking and logic in the architectural design procedure. This study attempts to present a different viewpoint of architectural design procedure by comparing the design procedure in architecture and computer science. Thus, the role of computers in architecture is studied in three levels including computer as an assistant, computer as an extension for the designer’s mind and computer as a designer. When we look at the computer only as an instrument, the designer can always have a full control over the computer, and when we see it a something which can develop ideas, it could enhance designer’s capabilities. But when it comes to design level as a real designer, the architecture will inevitably change. At this new level, the design process is not necessarily consistent with the design process in the human mind. Rather than solving problems, computers can create a new ideas and architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural design process
  • Computational design thinking
  • Computational Logic
  • digital architecture