اخبار آموزشی و پژوهشی

نوع مقاله : مقالۀ ترویجی

نویسنده

دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

این مطلب شامل معرفی آخرین  پایان نامه های دکتری، معرفی کتاب و اخباری آموزشی و پژوهشی در گروه معماری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational & Research News

نویسنده [English]

  • University of Art .
University of Art, Tehran, Iran
 اطلاعات دریافتی از  گروه آموزشی معماری و معاونت پزوهشی
دانشکده معماری و شهرسازی،‌دانشگاه هنر، تهران،‌ ایران
faculty of architecture and urban planning, University of Art, Tehran, Iran