مسجد آئینۀ اسلام؛ شرح و نقد آرای روژه گارودی دربارۀ چیستی و چگونگی هنر اسلامی

نوع مقاله : نقد

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

مسجد آئینۀ اسلام (1985) از کتاب­ های مفصل و مهم روژه گارودی، فیلسوف مشهور فرانسوی، در باب هنر و معماری اسلامی و مساجد جهان اسلام، در جایگاه مظهر کامل اعتقادات اسلامی، است. ویژگی­ های این کتاب بدان جایگاهی خاص، و کمابیش منحصر به فرد، در این­گونه پژوهش­ ها بخشیده است. با وجود این، این اثر هم مانند بسیار آثار دیگر، خالی از ابهامات و بی‌ نصیب از انتقادات محتوایی نیست. پژوهش حاضر با شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات اسنادی به بررسی و نقد محتوایی کتاب می‌ پردازد. نتایج این پژوهش ضمن تاکید بر غنای کتاب در مشاهده و تفسیر جزئیات، و تلاش برای تبیینی همسو از هنر اسلامی با مفاهیم کتاب مقدس اسلام، قرآن، نقدهایی را در بخش­ های مختلف کتاب طرح می­ کند، و نظرگاه ­های تازه ­ای را در ذهن خوانندۀ کتاب نسبت به محتوای آن می ­گشاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mosque, Mirror of Islam Description and critique of Roger Garaudys Opinions about Islamic art

نویسندگان [English]

  • seyedeh mahsa bagheri 1
  • Mohammad Reza Rahimzadeh 2
1 Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Mosque, Mirror of Islam (1985) is one of the most comprehensive and important books of the famous French philosopher Roger Garaudy on Islamic art and architecture and the mosques of the Islamic world, in the position of the full manifestation of Islamic beliefs. The characteristics of this book have given it a special and unique place in such researchs. However, this work, like many other works, is not free from ambiguities and content criticism. The present study intends to study and critique the content of the book through descriptive-analytical methods and documentary studies. The results of this study emphasize on the richness of the book in observing and interpreting details, and trying to explain the Islamic art in line with the concepts of the Holy Bible of Islam, the Quran, and also provide reviews in various sections of the book, and open new perspectives in the mind of the reader towards its chapters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roger Garaudy
  • Mosque
  • Islam
  • Islamic Art
  • Content Criticism
اخوان اقدم، ندا (1395)  «نقد و بررسی دایرة المعارف هنر»، کیمیای هنر، دوره 5، شماره 19، صفحات 11-117.
اسماعیل­پور، ابوالقاسم (1381) « نقدکتاب افسانۀ اسطوره»، مجله انسان­شناسی­(نامه انسان­شناسی)، دوره­1، شماره­1، صفحات 181-183.
الیاده، میرچا (1394) نمادپردازی، امر قدسی و هنرها، انتشارات پارسه، تهران.
الیاده، میرچا (1376) مقدس و نامقدس، ترجمه نصرالله زنگویی، انتشارات سروش، تهران.
بورکهارت، تیتوس (1390) مبانی هنر مسیحی، ترجمه امیر نصری، انتشارات حکمت، تهران.
بورکهارت، تیتوس (1392) هنر مقدس اصول و روش­ها، ترجمه جلال ستاری، انتشارات سروش، تهران.
بورکهارت، تیتوس (1393) هنر اسلامی، زبان و بیان، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات سروش، تهران.
شوان، گنون، کومارا سوامی، نصر و ... (1394) هنر و معنویت، مجموعه مقالات، ترجمه انشا الله رحمتی، انتشارات فرهنگستان هنر، تهران.
فکوهی، ناصر (1381) « نقدکتاب پایان دموکراسی»، مجله انسان­شناسی­(نامه انسان­شناسی)، دوره­1، شماره­1، صفحات 185-187.
محمدرضا مظفر (1370) اصول الفقه، جلد دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم.
همدانی، مصطفی (1393). «نقدکتاب ارتباط شناسی»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دوره 18، شماره 33، شماره 89 -115.
 
Garaudy, Roger, 1985, Mosquee, miroir del'Islam.