کلیدواژه‌ها = مکان
مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 77-93

10.30480/arcand.2022.978

علیرضا مستغنی؛ پریناز میزبان