کلیدواژه‌ها = ساختمان سبز
فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 113-145

10.30480/arcand.2021.869

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری