نویسنده = سید احسان میرهاشمی روته
تأملی بر نسبت علم اعداد و حروف در معماری اسلامی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 21-43

10.30480/arcand.2022.986

سید احسان میرهاشمی روته؛ حسین سلطان زاده