نویسنده = سید عباس آقا یزدانفر
سنجش کیفیت محیط مسکونی اقشار کم درآمد

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 27-45

10.30480/arcand.2021.865

زهرا صدریان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ سید باقر حسینی؛ سعید نوروزیان ملکی


فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سبز: عوامل انسانی و راهکارها

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 113-145

10.30480/arcand.2021.869

سیده الهام فرهانیان؛ سید عباس آقا یزدانفر؛ احسان عرب انواری