نویسنده = �������������� ������������
جایگاه ساخت‌‌دیجیتال در معماری:

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1402

10.30480/arcand.2023.4927.1046

مهراد حیدری؛ علیرضا مستغنی؛ محمدرضا متینی


مدلی برای ارتقاء مفهوم «دلبندی به مکان»

دوره 1، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 77-93

10.30480/arcand.2022.978

علیرضا مستغنی؛ پریناز میزبان


نسبت فرآیند طراحی در معماری و علوم رایانه

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 47-60

10.30480/arcand.2021.866

علیرضا فاضل؛ علیرضا مستغنی